Викладання мови як іноземної. Світовий досвід

Матеріали науково-практичної конференції, що присвячена сучасним тенденціям викладання української та російської мов студентам-іноземцям.

Висвітлюються питання:

культура мовлення студентів іноземною мовою;

вплив рідної мови при вивченні іноземної мови;

питання специфіки викладання російської і української мов на початковому та просунутому етапах навчання;

питання методики підготовки практичних занять;

лінгвокраїнознавство як невід’ємна частина формування мовної компетенції;

- соціокультурні аспекти вивчення української та російської мов;

- традиції та інновації в методиці викладання української та російської мов іноземцям;

- інтерактивні форми навчання української та російської мов.

Статті публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наведених фактів, автентичність матеріалів та цитат, стиль та відповідність списку використаних джерел несуть автори матеріалів.

2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

Березовенко А. В. к.філол.н., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців

Навчальний процес студентів-іноземців з мовної освіти: цілі, структура, методика.

Альохіна С.В.  к.філол.н., доцент, Національний авіаційний університет

Национально-культурные особенности арабской аудитории студентов

Жогіна І. В. к.філол.н., доцент, Національний авіаційний університет

Самостоятельная работа студентов-иностранцев старших курсов технических университетов

Динікова Л. Ш. к.культурології, ст. викладач, кафедра української мови, літератури та культури

Взаємодія іноземної та рідної мов при мовній підготовці у вищій школі

Дзюбенко Л. І. к.філол.н., доцент, кафедра мовної підготовки іноземців,   Король С.П.,

ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Проблемне навчання української мови на практичних заняттях у технічному вищому навчальному закладі

Павловська Г.В. ст.викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Контроль  в процессе обучения иностранных студентов русскому языку на подготовительном отделении

Павленко О.М. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців, Чернищук Л.І. ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Принципи навчання в процесі до вишівської мовленнєвої підготовки

Новікова О.О., ст. викладачкафедра української мови та культуриНаціональний авіаційний університет

Навчання читання на початковому етапі викладання УЯІ

Шевчук Т.І. ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Особливості відбору текстового матеріалу для занять з аудіювання при навчанні української мови як іноземної

Чудопалова К.Г.  ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Ролевая игра как средство формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов

Сидоренко Л.М., старший викладач, кафедра української мови, літератури та культури

Застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні української мови

Гуляєва О.А., викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Сучасні принципи викладання мови для студентів-іноземців у вищих технічних навчальних закладах України

Чухліб Т.М., старший викладач, кафедра української мови та культури, Національний авіаційний університет

Формування комунікативної компетенції у іноземних студентів на заняттях з української мови

Зміст

Статті

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ З МОВНОЇ ОСВІТИ:ЦІЛІ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА PDF
Антоніна Березовенко
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОЙ АУДИТОРИИ СТУДЕНТОВ PDF (Русский)
Світлана Альохіна
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ТЕХНІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Леонід Дзюбенко, Сергій Король
ВЗАЄМОДІЯ ІНОЗЕМНОЇ ТА РІДНОЇ МОВ ПРИ МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Лілія Динікова
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ СТАРШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ PDF
Ірина Жогіна
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ И УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ PDF (Русский)
Галина Павловська
ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ДО ВИШІВСЬКОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Оксана Павленко, Лариса Чернищук
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» PDF
Неоніла Тільняк
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Лілія Сидоренко
РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ PDF (Русский)
Катерина Чудопалова
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З АУДІЮВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF
Тетяна Шевчук
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Олена Гуляєва