НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ З МОВНОЇ ОСВІТИ:ЦІЛІ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА

Автор(и)

  • Антоніна Березовенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Анотація

Традиційно у незалежній Україні мовна освіта студентів-іноземців організовувалася за моделлю, сформованою за радянських часів. Тобто – у період, коли світ був поділений з точки зору ідеології та соціально-політичних характеристик.

Біографія автора

Антоніна Березовенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців

Посилання

Бронська А.А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних/ Національний технічний університет України “КПІ”. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”; К.: Толока, 2002.

Закон України про вищу освіту від 01.07.2014. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18]

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Наук. ред. укр. видання д.пед.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003.

Наказ Міністерства освіти і науки № 260 Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами від 04.04.2006 року [http://document.ua/pro-vivchennja-ukrayinskoyi-rosiiskoyi-movi-inozemnimi-stude-doc119238.html].

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assesment / Counci of Europe. Language Policy Unit. Strasbourg, 1986. [https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf]

##submission.downloads##