Про журнал

Галузь та проблематика

Матеріали науково-практичної конференції, що присвячена сучасним тенденціям викладання української та російської мов студентам-іноземцям.

Висвітлюються питання:

культура мовлення студентів іноземною мовою;

вплив рідної мови при вивченні іноземної мови;

питання специфіки викладання російської і української мов на початковому та просунутому етапах навчання;

питання методики підготовки практичних занять;

лінгвокраїнознавство як невід’ємна частина формування мовної компетенції;

- соціокультурні аспекти вивчення української та російської мов;

- традиції та інновації в методиці викладання української та російської мов іноземцям;

- інтерактивні форми навчання української та російської мов.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.