ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Автор(и)

  • Неоніла Тільняк Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Анотація

Проблема підвищення комунікативної культури є особливо актуальною для вищої технічної освіти. Одним з проявів складної ситуації в сфері мовної культури сучасного суспільства є мовна безграмотність випускників технічних закладів. Вивчення культури мови особливо важливо для представників технічних спеціальностей, адже саме ця категорія студентів становить потенціал науково-технічної інтелігенції суспільства.

Біографія автора

Неоніла Тільняк, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

Посилання

Криськів М. Й. Підвищення мовленнєвої компетентності майбутніх юристів як дидактична проблема / М. Й. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 8. – С. 102–106.

Сидоренко Л. М. Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку /Л. М. Сидоренко, Н.В.Тільняк // Вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. – Випуск 5(ІІ).- К: НТУУ «КПІ», 2015.- С. 60-67.

##submission.downloads##