СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Гуляєва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Анотація

Останніми роками зростає особливий інтерес науковців до проблем дослідження російської мови як іноземної у вищих навчальних закладах України та посилюється увага до розробки теоретичних основ методики викладання даної дисципліни.

Біографія автора

Олена Гуляєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Викладач


Посилання

Вагнер В. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим. Учеб. пособие для вузов. – М. Гуманит. издат. центр ВПВПОС, 2001.

Гальперин П.Я. Язык, мышление и методика преподавания иностранного языка // Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы: Тезисы докладов и выступлений / Международная конференция преподавателей русского языка и литературы. – М., 1969. – С. 101–102.

Зимняя И. Л. Условия формирования навыка говорения на иностранном языке и критерии его отработанности // Общая методика обучения иностранным языкам. – М., 1991. – С. 210-211.

Осиянова О. М. Языковая личность 21 века: проблемы и перспективы / О. М. Осиянова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2002. – №6. – С. 191-193.

Ушакова Н. И. Многоаспектность обучения расскому языку студентов факультета иностранных языков / Бей Л. Б., Ильина Л.Э., Ушакова Н. И. // Викладання мов у вузі на сучасному етапі Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження Досвід Пошуки: зб. наук. праць. – Х.: Константа, 1999. – Вип. 3. – С. 19-27.

##submission.downloads##