СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Олена Гуляєва

Анотація


Останніми роками зростає особливий інтерес науковців до проблем дослідження російської мови як іноземної у вищих навчальних закладах України та посилюється увага до розробки теоретичних основ методики викладання даної дисципліни.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вагнер В. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим. Учеб. пособие для вузов. – М. Гуманит. издат. центр ВПВПОС, 2001.

Гальперин П.Я. Язык, мышление и методика преподавания иностранного языка // Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы: Тезисы докладов и выступлений / Международная конференция преподавателей русского языка и литературы. – М., 1969. – С. 101–102.

Зимняя И. Л. Условия формирования навыка говорения на иностранном языке и критерии его отработанности // Общая методика обучения иностранным языкам. – М., 1991. – С. 210-211.

Осиянова О. М. Языковая личность 21 века: проблемы и перспективы / О. М. Осиянова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2002. – №6. – С. 191-193.

Ушакова Н. И. Многоаспектность обучения расскому языку студентов факультета иностранных языков / Бей Л. Б., Ильина Л.Э., Ушакова Н. И. // Викладання мов у вузі на сучасному етапі Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження Досвід Пошуки: зб. наук. праць. – Х.: Константа, 1999. – Вип. 3. – С. 19-27.