ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ТЕХНІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

  • Леонід Дзюбенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Сергій Король Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Анотація

Питання про шляхи реалізації принципу проблемності на практичних заняттях з української мови як іноземної у вищій технічній школі є завжди актуальним, оскільки, з одного боку, воно недостатньо висвітлене в навчально-методичній літературі, а з іншого, гостро постає у зв’язку з необхідністю інтенсифікації процесу навчання.

Біографії авторів

Леонід Дзюбенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доцент, кандидат філологічних наук


Сергій Король, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Старший викладач

Посилання

Гапонова С. В. Взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови / С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 13–16.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання. – К. : "Ленвіт", 2003. – 273 с.

Матюшкин А. М. Актуальные вопросы проблемного обучения // Оконь В. Основы проблемного обучения. Пер. с польск. – М.: «Просвещение», 1968. – С. 186 –203.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

##submission.downloads##