ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Лілія Сидоренко

Анотація


Методикою викладання української мови передбачено використання таких форм навчання, які допомагають створити комфортні умови для освітньої діяльності іноземних студентів і спонукають їх до високої навчальної активності. Саме інтерактивне навчання, яке використовується на заняттях з мови і спонукає студентів до пошуку нової інформації та допомагає розвитку кожної особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід: метод. посіб. / [авт.-уклад. О. І. Пометун, Л. В. Пироженко]. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін.] ; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 255 с.