ВЗАЄМОДІЯ ІНОЗЕМНОЇ ТА РІДНОЇ МОВ ПРИ МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Лілія Динікова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Анотація

Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою не можливе без фундаментальної мовної підготовки у вищій школі. В більшості вишів країни студенти опановують принаймні дві іноземні мови. Вивчення проблеми впливу рідної мови і можливої нейтралізації становить безперечний інтерес для теорії тапрактики навчання іноземним мовам.

Біографія автора

Лілія Динікова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат культурології, старший викладач 

Посилання

Казаева Л.И. Родной язык в процессе обучения иностранному // Вестник Югорского гос. ун-та. – 2007. – Вып. 6. – С. 43–46.

Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методика как наука. Ст. 2: Методическая проблематика двуязычья // Русский язык за рубежом. – 1979. –№ 6. – С. 67–73.

Осинцева-Раевская Е.А. Роль и место родного языка при изучении русского языка как иностранного // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. – 2014. – № 5. – С. 96–102.

Скуратівська М.О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій школі України // ХІІ Міжнар. наукова інтернет-конф. “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку”. – URL:http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/

##submission.downloads##