Поточний номер

2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

Березовенко А. В. к.філол.н., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців

Навчальний процес студентів-іноземців з мовної освіти: цілі, структура, методика.

Альохіна С.В.  к.філол.н., доцент, Національний авіаційний університет

Национально-культурные особенности арабской аудитории студентов

Жогіна І. В. к.філол.н., доцент, Національний авіаційний університет

Самостоятельная работа студентов-иностранцев старших курсов технических университетов

Динікова Л. Ш. к.культурології, ст. викладач, кафедра української мови, літератури та культури

Взаємодія іноземної та рідної мов при мовній підготовці у вищій школі

Дзюбенко Л. І. к.філол.н., доцент, кафедра мовної підготовки іноземців,   Король С.П.,

ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Проблемне навчання української мови на практичних заняттях у технічному вищому навчальному закладі

Павловська Г.В. ст.викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Контроль  в процессе обучения иностранных студентов русскому языку на подготовительном отделении

Павленко О.М. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців, Чернищук Л.І. ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Принципи навчання в процесі до вишівської мовленнєвої підготовки

Новікова О.О., ст. викладачкафедра української мови та культуриНаціональний авіаційний університет

Навчання читання на початковому етапі викладання УЯІ

Шевчук Т.І. ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Особливості відбору текстового матеріалу для занять з аудіювання при навчанні української мови як іноземної

Чудопалова К.Г.  ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Ролевая игра как средство формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов

Сидоренко Л.М., старший викладач, кафедра української мови, літератури та культури

Застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні української мови

Гуляєва О.А., викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Сучасні принципи викладання мови для студентів-іноземців у вищих технічних навчальних закладах України

Чухліб Т.М., старший викладач, кафедра української мови та культури, Національний авіаційний університет

Формування комунікативної компетенції у іноземних студентів на заняттях з української мови

Опубліковано: 2017-06-23

Статті

Переглянути всі випуски
Статті публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наведених фактів, автентичність матеріалів та цитат, стиль та відповідність списку використаних джерел несуть автори матеріалів.