ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З АУДІЮВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Тетяна Шевчук

Анотація


При навчанні української мови як іноземної робота з письмовими текстами посідає значне місце: починаючи з навчання читання зовсім простих текстів і закінчуючи вдосконаленням умінь інтерпретації наукових і художніх текстів високого ступеня складності. Доведено, що за кореневої спільності друкований текст і текст, що звучить, досить суттєво відрізняються з точки зору механізмів їх сприйняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Вознесенская И.М. Ситуация в текстовой деятельности (на материале интернет-форумов) / Мир русского слова. 2009. № 2.

Вознесенская И.М., Гончар И.А., Попова Т.И., Федотова Н.Л. Лингвометодическое содержание учебного комплекса по РКИ «Русское поле». II сертификационный уровень общего владения / XXXVII Международная филологическая конференция. Вып. 20: Русский язык как иностранный и методика его преподавания / Отв. ред. Н.А. Любимова. СПб., 2008.

Гончар И.А. Валидность обучающих аудиотекстов // Мир русского слова. 2007. № 4.

Гончар И.А. Модель обучения аудированию иноязычного текста // Мир русского слова. 2010. № 1.