ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Неоніла Тільняк

Анотація


Проблема підвищення комунікативної культури є особливо актуальною для вищої технічної освіти. Одним з проявів складної ситуації в сфері мовної культури сучасного суспільства є мовна безграмотність випускників технічних закладів. Вивчення культури мови особливо важливо для представників технічних спеціальностей, адже саме ця категорія студентів становить потенціал науково-технічної інтелігенції суспільства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Криськів М. Й. Підвищення мовленнєвої компетентності майбутніх юристів як дидактична проблема / М. Й. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 8. – С. 102–106.

Сидоренко Л. М. Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку /Л. М. Сидоренко, Н.В.Тільняк // Вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. – Випуск 5(ІІ).- К: НТУУ «КПІ», 2015.- С. 60-67.