ВЗАЄМОДІЯ ІНОЗЕМНОЇ ТА РІДНОЇ МОВ ПРИ МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Лілія Динікова

Анотація


Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою не можливе без фундаментальної мовної підготовки у вищій школі. В більшості вишів країни студенти опановують принаймні дві іноземні мови. Вивчення проблеми впливу рідної мови і можливої нейтралізації становить безперечний інтерес для теорії тапрактики навчання іноземним мовам.


Повний текст:

PDF

Посилання


Казаева Л.И. Родной язык в процессе обучения иностранному // Вестник Югорского гос. ун-та. – 2007. – Вып. 6. – С. 43–46.

Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методика как наука. Ст. 2: Методическая проблематика двуязычья // Русский язык за рубежом. – 1979. –№ 6. – С. 67–73.

Осинцева-Раевская Е.А. Роль и место родного языка при изучении русского языка как иностранного // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. – 2014. – № 5. – С. 96–102.

Скуратівська М.О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій школі України // ХІІ Міжнар. наукова інтернет-конф. “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку”. – URL:http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/