ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ТЕХНІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Леонід Дзюбенко, Сергій Король

Анотація


Питання про шляхи реалізації принципу проблемності на практичних заняттях з української мови як іноземної у вищій технічній школі є завжди актуальним, оскільки, з одного боку, воно недостатньо висвітлене в навчально-методичній літературі, а з іншого, гостро постає у зв’язку з необхідністю інтенсифікації процесу навчання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гапонова С. В. Взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови / С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 13–16.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання. – К. : "Ленвіт", 2003. – 273 с.

Матюшкин А. М. Актуальные вопросы проблемного обучения // Оконь В. Основы проблемного обучения. Пер. с польск. – М.: «Просвещение», 1968. – С. 186 –203.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.