Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції ВЗАЄМОДІЯ ІНОЗЕМНОЇ ТА РІДНОЇ МОВ ПРИ МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Лілія Динікова
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ И УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ Анотація   PDF (Русский)
Галина Павловська
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Лілія Сидоренко
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ З МОВНОЇ ОСВІТИ:ЦІЛІ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА Анотація   PDF
Антоніна Березовенко
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОЙ АУДИТОРИИ СТУДЕНТОВ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Альохіна
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З АУДІЮВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF
Тетяна Шевчук
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ДО ВИШІВСЬКОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Оксана Павленко, Лариса Чернищук
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ТЕХНІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Леонід Дзюбенко, Сергій Король
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ Анотація   PDF (Русский)
Катерина Чудопалова
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ СТАРШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ Анотація   PDF
Ірина Жогіна
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Олена Гуляєва
 
2017: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» Анотація   PDF
Неоніла Тільняк
 
1 - 12 з 12 результатів